Oudervereniging

De oudervereniging is een vereniging van ouders/verzorgers van IKC De Wielen. De oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, activiteiten zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, kerst en het zomerfeest. 

Leden oudervereniging

Onderstaande personen zijn lid van de oudervereniging:

 • Tessa Frölich (voorzitter)
 • Mare van der Velde (secretaris)
 • Hilde Kok (penningmeester)
 • Petra Jansma
 • Mieke de Jong
 • Lisa van der Meulen
 • Marlous de Boer
 • Yvonne van Dellen
 • Marrit Romkema
 • Hanh Le
 • Linda Groenewoud (als contactpersoon vanuit school)

Zij zijn verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van de activiteiten. Daarnaast zorgen ze voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage waarmee deze activiteiten kunnen worden betaald. 

Organisatie activiteiten

De verschillende activiteiten worden ieder schooljaar besproken tijdens de vergaderingen die de oudervereniging heeft ingepland. Hieruit ontstaan kleinere groepjes die de organisatie van de betreffende activiteit op zich nemen. Soms wordt er nog extra hulp gevraagd aan ouders die niet in de oudervereniging zitten (hulpouders).

Vrijwillige ouderbijdrage

U heeft automatisch inspraakmogelijkheid als u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. De ouderbijdrage is vastgesteld op €19,50 per kind per schooljaar. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er een betaalverzoek gestuurd via Klasbord voor de vrijwillige ouderbijdrage. De kosten voor het schoolreisje zijn niet bij dit bedrag inbegrepen.  Aan het eind van het schooljaar maakt de penningmeester een overzicht met alle inkomsten en uitgaven van het schooljaar. Dit zal in september/oktober gedeeld worden, zodat ouders/verzorgers kunnen zien waar de ouderbijdrage afgelopen jaar aan is besteed.

Contact met de OV

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen of wanneer u zich wilt aanmelden als bestuurslid, kunt u terecht bij de leden van de oudervereniging. Dit kan persoonlijk of door een mail te sturen naar: ov.ikcdewielen@gmail.com

 

 

 

Opvang 0-4 jaar

Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. De groepen zijn zo samengesteld dat er op professionele wijze op de behoeften en vaardigheden van alle leeftijden ingespeeld kan worden. Speciaal voor uw peuter van 2-4 jaar is er een speelleergroep waar uw peuter met leeftijdsgenootjes zijn of haar talent leert ontdekken, samen kan spelen en voorbereid wordt op groep 1.
Meer informatie

Basisschool 4-12 jaar

We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen.
Meer informatie