Rijke leeromgeving

Op IKC De Wielen werken we vanuit een rijke, veilige en gestructureerde leeromgeving waarbij we zoveel mogelijk uit gaan van thema’s uit de belevingswereld van het kind.

Vanuit een stevige basis van normen, waarden en basisvaardigheden gaan de kinderen op onderzoek. Kinderen gaan met een bedoeling naar de kinderopvang of naar school.

Doelstellingen IKC de Wielen:

 • het bieden van een gezonde, veilige en rustige leeromgeving
 • het bieden van een uitdagende en rijk gevulde leeromgeving 
 • het bieden van een duidelijke structuur, deze geeft de leerlingen zekerheid en vertrouwen 
 • het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen, schrijven en rekenen 
 • aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling, Kanjertraining 
 • aandacht voor de natuur, door het leren in onze schooltuin 
 • kinderen “leren leren” 
 • kinderen laten leren door experiment en onderzoek.

De Wielen heeft het geluk veel natuur en ruimte om het gebouw heen te hebben. Behalve dat er veel ruimte is om te spelen en te sporten hebben we ook een grote school- en moestuin waarin gespeeld, ontdekt en gewerkt wordt.

We integreren de natuurlijke omgeving in ons lesprogramma. Daardoor geeft het ons de mogelijkheid om de kinderen op andere manieren te laten “leren leren”. Zo komen zaken aan bod waar in het regulier schoolprogramma geen of minder ruimte voor is.

U kunt hierbij denken aan:

 • samenwerken;
 • zorg voor elkaar en de natuur;
 • reken- en taalactiviteiten
 • zaaien, planten, verzorgen, oogsten, verwerken èn eten van groenten
 • creatieve lessen in de tuin.  
Door de grote moestuin maken kinderen van dichtbij alle seizoenen mee!

Opvang 0-4 jaar

Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. De groepen zijn zo samengesteld dat er op professionele wijze op de behoeften en vaardigheden van alle leeftijden ingespeeld kan worden. Speciaal voor uw peuter van 2-4 jaar is er een speelleergroep waar uw peuter met leeftijdsgenootjes zijn of haar talent leert ontdekken, samen kan spelen en voorbereid wordt op groep 1.
Meer informatie

Basisschool 4-12 jaar

We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen.
Meer informatie