Kanjertraining

Ouders, kinderen en leerkrachten willen graag een veilige school waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zich sociaal en emotioneel zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen zonder gepest of uitgelachen te worden.

Op IKC De Wielen werken we vanuit de Kanjertraining. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. De training richt zich op de belangrijkste waarden binnen de opvoeding van kinderen.

Het gaat erom dat het kind leert een goed mens voor zichzelf en de ander te zijn.

School en ouders hebben een belangrijke taak om kinderen te leren leren. Naast het geven van voorbeeldgedrag is het belangrijk het kind te stimuleren dit gedrag over te nemen.

De belangrijkste doelen van ons IKC:

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie

Opvang 0-4 jaar

Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. De groepen zijn zo samengesteld dat er op professionele wijze op de behoeften en vaardigheden van alle leeftijden ingespeeld kan worden. Speciaal voor uw peuter van 2-4 jaar is er een speelleergroep waar uw peuter met leeftijdsgenootjes zijn of haar talent leert ontdekken, samen kan spelen en voorbereid wordt op groep 1.
Meer informatie

Basisschool 4-12 jaar

We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen.
Meer informatie