Creativiteit & expressie

Bij het stimuleren van de creativiteit en beeldende expressie combineren kinderen diverse ontwikkelingsgebieden en vaardigheden. Expressie is een ander woord voor je uiten. Beeldende expressie houdt in dat kinderen zich kunnen uiten door middel van kleur, klank, geur, smaak vorm en beweging. 

Een manier van communiceren zonder taal

Wij stimuleren peuters bij activiteiten waarbij geluid, muziek, dans, beweging en beeldende expressie centraal staan.Al deze activiteiten dragen bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en geven plezier, het stimuleert de motorische ontwikkeling, het samenwerken/ wij gevoel, sociale vaardigheden, en de cognitieve ontwikkeling. Kinderen leren vertellen over wat ze zien en maken, taalontwikkeling. Elkaar imiteren, zelf actief zijn en initiatieven nemen is belangrijk voor de ontwikkeling van uw peuter. 

Opvang 0-4 jaar

Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. De groepen zijn zo samengesteld dat er op professionele wijze op de behoeften en vaardigheden van alle leeftijden ingespeeld kan worden. Speciaal voor uw peuter van 2-4 jaar is er een speelleergroep waar uw peuter met leeftijdsgenootjes zijn of haar talent leert ontdekken, samen kan spelen en voorbereid wordt op groep 1.
Meer informatie

Basisschool 4-12 jaar

We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen.
Meer informatie