Buitenschoolse opvang. (BSO)

De omvang per groep is ongeveer 20 kinderen. Jongens en meisjes tussen de 4 en 13 jaar worden in de school opgevangen.  Op onze locatie werken we met twee stamgroepen, en hebben we daarom twee ruimtes tot onze beschikking. Het atelier, en de middenruimte op de bovenverdieping. De kinderen worden begeleid door onze professionele beroepskrachten.

Samenstelling

Het doel van de buitenschoolse opvang is het bieden van pedagogische en een verantwoorde opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Het leeftijdsverschil kan in dit geval groot zijn, maar dat heeft ook voordelen, namelijk:

  1. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in een groep;
  2. Jonge kinderen leren van oudere kinderen;
  3. Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen;
  4. De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie.

In de lokalen van de buitenschoolse opvang is ruimte voor individuele spelletjes, groepsactiviteiten en gezelligheid. Maar nog belangrijker: kinderen voelen zich er thuis, er heerst een vertrouwde sfeer.

Groepsleiding

Elke groep heeft één, twee of drie begeleiders. Dit hangt er maar net vanaf hoe groot de groep is. De pedagogisch medewerkers beschikken over een op het werk aansluitend diploma en vormen samen met de stagiaires het team. De BSO staat onder leiding van een meewerkend adjunct- hoofd welke wordt ondersteund door de directeur van het IKC.

Iedere schooldag is de BSO geopend van 14:00 tot 18:15 uur.  In de schoolvakanties bieden wij een volledige dag aan. 

 

Opvang 0-4 jaar

Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. De groepen zijn zo samengesteld dat er op professionele wijze op de behoeften en vaardigheden van alle leeftijden ingespeeld kan worden. Speciaal voor uw peuter van 2-4 jaar is er een speelleergroep waar uw peuter met leeftijdsgenootjes zijn of haar talent leert ontdekken, samen kan spelen en voorbereid wordt op groep 1.
Meer informatie

Basisschool 4-12 jaar

We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen.
Meer informatie