Missie en visie

Missie

Worden wie je bent

Worden wie je bent betekent: jezelf zijn, je talenten ontwikkelen, kennis en vaardigheden opdoen, plezier maken en gelukkig zijn. Wij willen dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen én een fijne basisschooltijd hebben. Daar zetten onze leerkrachten zich optimaal voor in.

Visie

IKC De Wielen is een openbaar kindcentrum met veel aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen. Daarnaast hebben we een breed aanbod om talenten van alle kinderen te ontdekken. We leren kinderen keuzes maken en eigenaar te zijn van hun ontwikkeling. Door in te zetten op een sterke sociaal emotionele houding  en goed burgerschap bereiden we hen zo goed mogelijk voor op een rijke toekomst. Als IKC geven we opvang en onderwijs vorm met gezamenlijke activiteiten en doorgaand leren van 0 tot 12 jaar. Het IKC staat midden in een natuurlijke omgeving waar veel aandacht voor is. Op het plein van de school is naast de Dreamtún ook een moestuin te vinden. Op IKC De Wielen halen we de expertise van deskundigen binnen en gaan we met een onderzoekende houding op verkenning in onze culturele en natuurlijke omgeving.

Kinderen leren waar dat kan een stuk regie te nemen middels taakwerk waarbij ze keuzes kunnen maken in de volgorde van de taken en het aanbod van eventueel extra werk. Daarbij staan samenwerking, reflectie en een open attitude centraal. We streven ernaar een inclusieve organisatie te zijn waar alle kinderen uit de buurt samen kunnen leren. Op die manier werken we toe naar kinderen die afgewogen beslissingen weten te maken en die goed voorbereid zijn op de dynamische maatschappij.

Opvang 0-4 jaar

Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. De groepen zijn zo samengesteld dat er op professionele wijze op de behoeften en vaardigheden van alle leeftijden ingespeeld kan worden. Speciaal voor uw peuter van 2-4 jaar is er een speelleergroep waar uw peuter met leeftijdsgenootjes zijn of haar talent leert ontdekken, samen kan spelen en voorbereid wordt op groep 1.
Meer informatie

Basisschool 4-12 jaar

We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen.
Meer informatie