Voorschoolse opvang

Sluiten de schooltijden niet goed aan op uw werk- of studietijden? Dan kunnen we u via de buitenschoolse opvang (BSO) helpen. Kinderen kunnen in dit geval voor en/of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties bij ons terecht.

Voorschoolse opvang. (VSO)
Een goed begin van de dag is belangrijk en dat willen we kinderen met de voorschoolse opvang bieden. Voor ieder kind ligt deze behoefte anders,  de één wil rustig met een boekje wakker worden en de ander zit meteen vol energie en wil zo snel mogelijk spelen. Voor beide behoeften is ruimte, zowel in aanbod als materiaal.

Onze voorschoolse opvang is iedere week van maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 tot 8.30 uur. Iedere dag ontbijten we tussen 7:00 en 8:00 uur. Wij zorgen voor een boterham en een glaasje water, melk of thee. Na 7:45 uur wordt het te laat om mee te ontbijten.  De pedagogisch medewerker brengt uw kind om 8.15 uur  in zijn of haar klas. Wanneer uw kind(eren) wat ouder word(en) mogen ze vanaf dit tijdstip zelf naar de groep gaan. 

Opvang 0-4 jaar

Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. De groepen zijn zo samengesteld dat er op professionele wijze op de behoeften en vaardigheden van alle leeftijden ingespeeld kan worden. Speciaal voor uw peuter van 2-4 jaar is er een speelleergroep waar uw peuter met leeftijdsgenootjes zijn of haar talent leert ontdekken, samen kan spelen en voorbereid wordt op groep 1.
Meer informatie

Basisschool 4-12 jaar

We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen.
Meer informatie