Uw peuter leert door te kijken en te imiteren

Daarom zorgen wij ervoor dat er een activiteitenaanbod is waarbij uw peuter leerrijke ervaringen kan opdoen.

Uw peuter krijgt inzicht in afbeeldingen, symbolen, getallen en woorden. Wij ondersteunen de peuter daarbij door te zorgen voor voldoende spelmaterialen om mee aan de slag te kunnen gaan. We laten uw peuter helpen bij de dagelijkse bezigheden en geven uw kind de ruimte om dingen zelf te doen. We stimuleren uw kind om steeds een stapje verder te gaan en te leren. Als uw kind iets graag wil doen maar het nog niet durft of kan dan helpen

Opvang 0-4 jaar

Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. De groepen zijn zo samengesteld dat er op professionele wijze op de behoeften en vaardigheden van alle leeftijden ingespeeld kan worden. Speciaal voor uw peuter van 2-4 jaar is er een speelleergroep waar uw peuter met leeftijdsgenootjes zijn of haar talent leert ontdekken, samen kan spelen en voorbereid wordt op groep 1.
Meer informatie

Basisschool 4-12 jaar

We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen.
Meer informatie