Ons IKC

Een IKC is een voorziening voor kinderen met een bredere doelgroep dan alleen opvang óf onderwijs. Ons IKC bestaat uit de speelleergroep, het kinderdagverblijf, het onderwijs en de buitenschoolse opvang. Bij ons kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar terecht. Kinderen kunnen hier leren, spelen, ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. 

Opvang 0-4 jaar

Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. De groepen zijn zo samengesteld dat er op professionele wijze op de behoeften en vaardigheden van alle leeftijden ingespeeld kan worden. Speciaal voor uw peuter van 2-4 jaar is er een speelleergroep waar uw peuter met leeftijdsgenootjes zijn of haar talent leert ontdekken, samen kan spelen en voorbereid wordt op groep 1.
Meer informatie

Basisschool 4-12 jaar

We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen.
Meer informatie