MENUZOEKEN
Basisonderwijs We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken.
 Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen.

Natuurlijk leren Op IKC De Wielen werken we vanuit de visie:
Natuurlijk Leren   

De 7 Principes van natuurlijk leren:  

1. Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces. 

2. We leren het meest in de context waarin we het nodig hebben. We werken met ongeveer vijf thema’s per jaar.

 3. Verandering van setting leidt tot verandering van gedrag. Bij het originele ‘Natuurlijk Leren’, wisselen de kinderen iedere 45 minuten van klaslokaal en dus verandert de setting. Op IKC de Wielen is dit alleen van toepassing bij het gaan naar een gymles, naar de schooltuinen of een excursie. Bij sommige thema’s wordt gewerkt met workshops.

4. Leren van geheel naar deel. Vanuit overkoepelende thema’s worden zaken doorgetrokken naar de reguliere taal-, reken-, lezen- en spellinglessen.

5. In het leren staat de brede ontwikkeling centraal. Niet alleen aandacht voor basisvaardigheden, maar ook voor sociale vaardigheden, burgerschap en talentontwikkeling.

6. Leren is een proces van (inter)actieve kennisconstructie. De school past coöperatieve werkvormen toe, waarbij leerlingen ook van elkaar leren.

 7. Leren begint met kiezen, bij de motivatie. Bij de kleuters werken we met een kiesbord. Vanuit die gedachte worden de kinderen gemotiveerd zelf keuzes te maken. Vanaf groep 3 wordt dit verder uitgebouwd.  

Wij zijn ervan overtuigd dat alle kinderen de aanleg hebben zich vanzelf en van nature te ontwikkelen, ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws onderzoeken.

Op IKC De Wielen is er ruimte voor kinderen om steeds nieuwe dingen te ontdekken. We houden rekening met de mogelijkheden van de kinderen en gebruiken de omgeving bij het leren.

realisatie
SchoolWapps