MENUZOEKEN
Basisonderwijs


Kanjertraining

Ouders, kinderen en leerkrachten willen graag een veilige school waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zich sociaal en emotioneel zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen zonder gepest of uitgelachen te worden.

Op IKC De Wielen werken we vanuit de Kanjertraining. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties.

De Kanjertraining richt zich op de belangrijkste waarden binnen de opvoeding van kinderen.

Het gaat erom dat het kind leert een goed mens voor zichzelf en de ander te zijn.

School en ouders hebben een belangrijke taak om kinderen te leren leren. Naast het geven van voorbeeldgedrag is het belangrijk het kind te stimuleren dit gedrag over te nemen.

De belangrijkste doelen van ons IKC:

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie
realisatie
SchoolWapps