MENUZOEKEN
(V)bso

Buitenschoolse opvang. (BSO)
De omvang per groep is ongeveer 20 kinderen. Jongens en meisjes tussen de 4 en 13 jaar worden in speciale ruimtes opgevangen.  Op onze locatie werken we met twee stamgroepen, en hebben we daarom twee ruimtes tot onze beschikking. Het atelier, en de middenruimte op de bovenverdieping. De kinderen worden begeleid door onze professionele beroepskrachten.

 

Samenstelling
Het doel van de buitenschoolse opvang is het bieden van pedagogische en een verantwoorde opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Het leeftijdsverschil kan in dit geval groot zijn, maar dat heeft ook voordelen, namelijk:

  1. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in een groep;
  2. Jonge kinderen leren van oudere kinderen;
  3. Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen;
  4. De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie.

In de lokalen van de buitenschoolse opvang is ruimte voor individuele spelletjes, groepsactiviteiten en gezelligheid. Maar nog belangrijker: kinderen voelen zich er thuis, er heerst een vertrouwde sfeer en in aparte ruimtes – voor rust en concentratie – is ruimte om huiswerk te maken.

Groepsleiding
Elke groep heeft één, twee of drie begeleiders. Dit hangt er maar net vanaf hoe groot de groep is. De pedagogisch medewerkers beschikken over een op het werk aansluitend diploma en vormen samen met de stagiaires het team. De BSO staat onder leiding van een meewerkend adjunct- hoofd welke wordt ondersteund door de directeur van het IKC.

Iedere schooldag is de BSO geopend van 14:00 tot 18:15 uur.  In de schoolvakanties bieden wij een volledige dag aan. 


Kunst, cultuur en sport (TOP- ARRANGEMENT)
Talentontwikkeling vinden wij belangrijk binnen ons IKC. Daarom bieden we een TOP- arrangement aan waarin we meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport.
Denk hierbij aan koken, knutselen, een typecursus of taalles. Nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op shop.kinderopvangfriesland.nl voor meer informatie!


realisatie
SchoolWapps